Dnešné úvodné stretnutie Mini-Akadémie praktického rodičovstva s podtitulom ´Detský mozog a jeho vývin od narodenia´ bolo veľmi príjemným posedením, kde sme si pozreli krátke náučné videá a následne si ich prebrali textovo i obsahovo.

 

Zážitky detí počas prvých rokov života majú trvalý dopad na stavbu vyvíjajúceho sa mozgu.
Gény poskytujú základný plán, ale zážitky formujú proces, ktorý určuje či detský mozog pripraví silný alebo slabý základ pre budúce učenie, správanie a zdravie.

 

Naše zážitky a prostredie určujú, ktoré okruhy a spojenia sa viac využívajú. Používané mozgové neuróny vytvárajú silné obvody a spojenia pre emócie, motorické zručnosti, kontrolu správania, logiku, jazyk a pamäť počas raného kritického obdobia vývoja.

 

Jedno z videí sme už pre vašu ilustráciu zavesili spolu s textovým prekladom. Dokazujú dôležitosť našich rodičovských reakcií na naše ratolesti, či už sa to týka ich podoby alebo promptnosti s akou reagujeme.

 

S tým je samozrejme spojené množstvo zdravého ale i nezdravého – toxického stresu, ktorý naše poklady zažívajú a potrebujú aj s našou pomocou spracovať. Ale o tomto všetkom sa budeme rozprávať i debatiť osobne počas všetkých ďalších utorkov. Dúfame, že sa nám pohodu a neformálnosť týchto posedení podarí vygradovať do maxi pohody s naším občerstvením i aktivitkami pre detičky

 

img_9948 img_9958 img_9962 img_9952 img_9953 img_9955 img_9959 img_9965 img_9950

Toxický stres zastavuje zdravý vývoj

10. januára 2017 Author: Andrea

Toxický stres zastavuje zdravý vývoj

 

Naučiť sa vysporiadať so stresom je dôležitou súčasťou zdravého vývoja.
Keď zažívame stres, aktivuje sa systém odozvy na stres.
Telo i mozog sú v pohotovosti.


Nával adrenalínu, zvýšená tepová frekvencia a zvýšená hladina stresových hormónov.
Keď po krátkej dobe stres opadne alebo keď malé dieťa dostane podporu od starostlivého dospelého, stresová reakcia utíchne a telo sa rýchlo vráti do normálu.

 

V závažných prípadoch, ako je napríklad pokračujúce zneužívanie a zanedbávanie, kde nie je starostlivý dospelý, ktorý pôsobí ako tlmič stresu, reakcia na stres zostáva aktívna.
Aj keď nie je žiadna zjavná fyzická ujma, predĺžená absencia reakcie dospelého, môže aktivovať systém stresovej reakcie.
Neustále aktivovanie stresovej reakcie zaťaží rozvíjajúci sa systém vážnymi, doživotnými následkami pre dieťa.
Nazýva sa to toxický stres.
Po čase je výsledkom trvalé nastavenie systému stresovej reakcie do vysokej pohotovosti.

 

V oblastiach mozgu určených na učenie a uvažovanie sú nervové spoje, ktoré tvoria stavbu mozgu, slabšie a je ich menej.
Veda ukazuje, že dlhodobá aktivácia stresových hormónov v ranom detstve môže skutočne znížiť počet nervových spojov v týchto dôležitých oblastiach mozgu práve v čase, kedy by mali narastať nové.
Toxickému stresu môžeme zabrániť, ak deťom pre rast a rozvoj zabezpečíme také prostredie, ktoré je pestované, stabilné a pútavé.

 

 

Learning how to cope with adversity is an important part of healthy development. While moderate, short-lived stress responses in the body can promote growth,…
http://developingchild.harvard.edu/resources/three-core-concepts-in-early-development/

Prvých 1000 minút

7. januára 2017 Author: Andrea

Nevedko sa vďaka našej laktačke Silvii Jamrichovej nedávno ocitlo na nesmierne užitočnom kongrese svetovo renomovaného neonatológa Nilsa Bergmana v Žiline.

 

Aby Vás tehuľky a mamičky mohla Silvia naďalej a čo najkvalitnejšie podporovať a pomáhať v dojčení našich pokladov!

 

K tomu ešte viac o správnom začiatku po pôrode sa dozviete v rozhovore s Dr. Bergmanom….

 

bergman-lecture-1 bergman-lecture-2 bergman-lecture-3 bergman-lecture-4

Ešte raz velikánska vďaka Vám – všetkým darcom, ktorí sa v rekordne krátkom čase jedného decembrového týždňa dokázali zmobilizovať a pomôcť nám vytvoriť takúto krásne a vlastne rekordne veľkú kolekciu vecí pre predvianočnú zbierku “Adresná pomoc v núdzi”

 

Tešíme sa na všetky ďalšie tohtoročné príležitosti vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi v núdzi = veď nikdy nevieme kedy môžme pomoc potrebovať my sami!

 

 

adresna-pomoc-v-nudzi-photo

Montessori tieňovanie

2. januára 2017 Author: Andrea

Ťieňovanie ako hra a nenásilné poznávanie a učenie sa zároveň. Jedna z hračiek/pomôcok našej novej Montessori kolekcie, na ktorú sa v tomto roku môžeme všetci spoločne tešiť !

 

Nech je 2017-tka pre Vás i nás naplnená zdravím a spokojnosťou, ktoré nech sa aj naším vzájomným pričinením šíria ako kruhy na vode.

 

Optimizmu a entuziazmu pre poznávanie zdar !!!

 

 

img_9775 img_9782 img_9760 img_9765 img_9770

K detskému šikanovaniu vedú tri dôvody

28. decembra 2016 Author: Andrea

Martina Matejová

Autor článku
Foto: Shutterstock

Niektoré deti sa od malička posúvajú do role nechcenej príťaže v detskom kolektíve. Stávajú sa obeťami ignorovania, či dokonca šikanovania. Dôvody môžeme, podľa vedcov, nájsť už v rannom detstve. Odborníci identifikovali tri faktory, ktoré vedú k odmietaniu v rámci vzťahov medzi rovesníkmi. Spája ich neschopnosť detí identifikovať, pochopiť a reagovať na neverbálnu komunikáciu priateľov.

 

Šikanovanie medzi slovenskými školákmi dosiahlo, podľa údajov medzinárodnej štúdie o zdraví a správaní žiakov základných škôl, vysokú hranicu. K šikanovaniu spolužiakov sa priznalo až 11 percent dievčat a 17 percent chlapcov vo veku 15 rokov. Šikanovanie podľa vedcov spôsobuje mentálne problémy, sociálnu izoláciu a tiež patrí k dôvodom zhoršovania školského prospechu.

 

Sociálne zručnosti, ktoré získajú drobci na ihrisku alebo v škôlke, sa môžu preukázať aj v neskoršom živote. Najviac sa naučia počas zábavy s rovesníkmi, ktorú nikto z dospelých neriadi. Vtedy majú príležitosť vyskúšať si rôzne typy vzťahov, ktoré budú mať v budúcnosti. Ľudia jednoducho túžia po tom, byť akceptovaní a prijatí svojim okolím, je to ich primárna potreba. Lenže deti nerozumejú základným princípom fungovania v spoločnosti a ich chyby nie sú spôsobené vedome.

 

Výskum prebiehal v dvoch pokusoch, keď 284 detí vo veku od 4 do 16 rokov pozerali videoklipy a fotografie a následne hodnotili emócie hercov podľa ich výrazov v tvári, tónu hlasu a pózy tela. V prvej štúdii bolo 158 detí v bežnej škole a v druhej 126 detí, odporučených klinikou. Vedci im predstavili rôzne sociálne situácie a pýtali sa ich na názory. Výsledky dokázali, že deti, ktoré mali problémy v sociálnej oblasti, nevedeli pochopiť neverbálnu komunikáciu, jej význam a nedokázali nájsť riešenie konfliktov. Deti napríklad nepochopili, čo znamená podupkávanie nohou, alebo netrpezlivé zamračenie sa. Nevedeli, čo symbolizujú sklamaním zvesené ramená, nepostrehli zmenu tónu v hlase niekoho, kto sa teší, netušili, či v tvári druhého vidia hnev alebo smútok. Druhým kľúčovým faktorom je, že deti síce zaregistrovali tieto neverbálne, či sociálne náznaky, ale nevedeli im priradiť žiaden význam. Tretím faktorom bola schopnosť vyriešiť vzniknuté problémy. Účastníci štúdie jednoducho nevedeli nájsť riešenie konfliktu tak, aby boli spokojné obe strany. Spoluautor štúdie, Clark McKown pre portál Psych Central povedal: „Niektoré deti zaregistrujú náznaky, pochopia, čo sa deje, no nedokážu adekvátne zareagovať.“ Počet detí, ktoré má ťažkosti v rámci sociálno-emocionálneho správania rastie závratnou rýchlosťou, v USA celkovo ide o takmer 13 % školskej populácie, teda 4 milióny detí. Podľa neho budúci úspech vo vzťahoch stojí na tom, aby dieťa dokázalo zachytiť neverbálnu komunikáciu, pochopiť jej význam, zareagovať a zároveň vedelo kontrolovať svoje správanie.

 

Problémom je, že ak dieťa nezvládne socializáciu v rannom veku, ocitne sa v akejsi špirále, z ktorej nemusí nájsť východisko. Zakríknuté deti nedostanú príležitosť rozvíjať svoje sociálne zručnosti, kým tie populárne využívajú všetky možnosti na skúšanie tých svojich. Preto je dôležité, aby deti mali aspoň jedného, či dvoch priateľov, s ktorými si môžu vzťahy testovať.

 

Šikanujúci, aj šikanovaní majú veľa spoločného

 

Tých, čo šikanujú alebo sú obeťami šikany, okrem spomínaných faktorov s pochopením a adekvátnou reakciou na rôzne sociálne situácie charakterizuje, podľa záverov Americkej psychologickej asociácie, aj to, že majú problémy s učením. Autor prieskumu, Clayton Cook, tvrdí: „Ten, čo šikanuje druhých, má k rovesníkom negatívny prístup, neváži si sám seba, obvykle pochádza z rodiny, kde je množstvo problémov a konfliktov, školu vníma ako negatívnu príťaž“. S obeťou má navyše spoločné negatívne nastavenie, problémy riešiť konflikty v sociálnej oblasti, spomínané rodinné zázemie.

 

Dospelí môžu deťom, podľa C. Cooka, výrazne pomôcť. „Je potrebné spolupracovať v troch rovinách, doma s rodičmi, s rovesníkmi a v školách. Doma je ťažisko na práci rodičov, vonku je potrebné podporovať budovanie pozitívnych vzťahov s priateľmi a v školách učiť schopnosti riešenia konfliktov, ale aj pomáhať s akademickým napredovaním pre tých, ktorí majú s učením problémy.“

 

Sociálne zručnosti sa dajú naučiť

 

Rodičia by mali učiť deti sociálnym zručnostiam rovnako, ako ich priúčajú napríklad hygiene. Nemali by dieťa za jeho neadekvátne reakcie vysmievať, zahanbovať alebo sa na neho hnevať.

 

Richard Lavoie, pedagóg a autor programov pre deti so špeciálnymi potrebami,  odporúča vo svojej knihe[1] pre deti, ktoré majú ťažkosti s učením päť zásadných krokov, ako sa naučiť sociálnym zručnostiam, no dajú sa aplikovať pre všetky deti.

 

  1. Pýtajte sa dieťaťa, čo sa stalo a počúvajte ho bez posudzovania.
  2. Požiadajte ho, aby pomenovalo svoju chybu. Deti často vedia, že niekto bol nešťastný, no netušia, akú rolu v jeho pocitoch zohrali ony samy.
  3. Pomôžte drobcovi nájsť zlomový bod, ktorý im unikol, alebo chybu, čo spravili. Spýtajte sa ich napríklad, ako by sa cítili ony, keby ich Adamko nechcel pustiť na hojdačku. Nepoužívajte spojenie: „Mal by si, patrilo by sa…“ Namiesto toho povedzte: „Mohol si…“ Napríklad: „Mohol si povedať Adamkovi, nech sa pohojdá s tebou, alebo že sa môže hojdať po tebe.“
  4. Vytvorte dieťaťu podobnú situáciu tak, aby ju prežil ešte raz a mohol adekvátne reagovať. Povedzte napríklad: „Keby si sa hrala s formičkami na pieskovisku a Ninka by si ich chcela požičať, čo by si spravila?“
  5. Zadajte mu úlohu, aby si novú skúsenosť mohol vyskúšať v praxi. „Teraz vieš ako požičiavať, zajtra mi môžeš povedať, ako si niekomu niečo požičal.“

Nielen sviatočné zdravé mafinky ;)

26. decembra 2016 Author: Andrea

Zdravé mafinky patria nielen k sviatkom ale i k našim veľmi pravidelným sladkým mňamkám vo všedných dňoch.

 

Základom ich obľúbenosti je ich jednoduchosť a rýchlosť v príprave = tieto banánové sa robia nasledovne:

 

Ingrediencie:

 

3 veľké banány
3 polievkové lyžice javorového sirupu
1 1/2 šálky špaldovej celozrnnej múky
1 prášok do pečiva
štipka soli
1 vajce
1/2 šálky rastlinného oleja

 

Do plechu na 12 mafinov vložíme papierové košíčky.
Do misy dáme banány aj javorový sirup a roztlačíme vidličkou.
Prisypeme múku, prášok do pečiva, soľ a premiešame.
Pridáme vajce aj olej a všetko spolu dôkladne premiešame.
Lyžičkou plníme košíčky cestom asi do troch štvrtín.
Vložíme plech do rozohriatej rúry a pečieme 20 minút.

 

Čas celkovej prípravy asi 35 minút.

 

img_9665 img_9668 img_9664 img_9671

Naša nová zimná výzdoba v herni ;)

24. decembra 2016 Author: Andrea

Vďaka našej novej posile v centre – aktivačke Erike sme mohli nielen rozšíriť otváracie hodiny v herni ale i získať krásnu novú ručne robenú zimnú výzdobu našich okien!

 

Prileteli k nám anjeli ale zosypalo sa i veľké množstvo orinálnych a nápaditých snehových vločiek

 

 

img_9913

 

 

24. decembra 2016 Author: Andrea

Milí naši priaznivci,

prajeme Vám pokojné Vianočné sviatky v kruhu vašich milovaných.

V novom roku 2017 veľa radostí z každodenných starostí a pevné zdravie!

Vaše MC Nevedko

 

 

img_9911