Na obrázku môže byť kvet a text, v ktorom sa píše „10 tipou, ako podporit vnútornú motiváciu >Vytvorte detom podpor ujúce prost aby mohli Zlyhania nás naučia ovela viac ako úspechy! Dávajte kvalitnú spätnú väzbu, premyslenú, úprimnú. "Jéjty šikovný!" US mi, kolko použil farieb!" Ocente snahu vytrvalost, nie vykon. chyby. trestov. >Eliminujte externú motiváciu podobe odmien >Majtejasné splnitelné očakávania. Ukázte detom, ako zlyhávate a robíte chyby. ->Porovnávajte deti samé so sebou! Ukázte detom, že ich práca má hodnotu a majú nej ini úžitok. slobodnejšie je dieta pri vybere aktivity, tým väčšia šanca, žesajej bude naozaj venovat a dokončiju. >Budte detom vzorom učte sa, zaujimajte novév Montessorikids.sk“

Pri výchove sa príliš často uchyľujeme k externej motivácii.
Keď urobíš toto, dám ti čokoládu.
Ak neprestaneš robiť toto, týždeň nedostaneš mobil.
V škole sme presvedčení, že bez známok by sa deti vôbec neučili.
Lenže problém je v tom, že externá motivácia funguje iba krátkodobo a robí viac škody ako osohu.
Neučí dieťa zodpovednosti za svoje konanie, kriví jeho osobnosť a ničí veľmi krehkú motiváciu vnútornú.
Nedávno som dostala otázku, ako teda podporiť tú vnútornú motiváciu.
Tu je 10 tipov. 💜

Comments are closed.