Prestížny americký profesor John Scharffenberg vo svojich 94rokoch bol i druhýkrát u nás v utorok 30. októbra 2018 od 15:30 na svojej prednáške ´7 Faktorov pre zdravý život´ absolútne očarujúci! 
Nielen svojím vystupovaním, skúsenosťami a znalosťami ale i schopnosťou prezentovať nám najnovšie vedecké výskumy a dôkazy (z posledných mesiacov!) prečo sú strava a cvičenie v našich ale i životoch našich detí tak kľúčové!
Sme vďační aj za množstvo materiálu a brožúr, ktoré nám v centre spolu s MUDr. Jankou Noskovou nechali. Veríme, že inšpirujú a nadchnú aj ďalších rodičov, ktorým leží na srdci vlastné zdravie i zdravie a spokojnosť celej svojej rodiny.

 

 

 

Comments are closed.