Nedávne umožnenie vycestovania do prírody aj mimo okres s negatívnym testom nás na Valentína inšpirovalo k návšteve
Havránok
= prvému slovenskému archeologickému parku pod holým nebom nad Liptovskou Marou v jeho zimnej verzii, ktorá vďaka slnečnému počasiu pôsobila až magicky ☀️⛄️❄️
Havránok predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku.
Prítomnosť keltského obyvateľstva sa dokumentuje na Liptove od 4. až 1. storočia pred n. l. Archeológovia tu objavili a odkryli pozostatky sídliska z mladšej doby železnej označovanej aj ako laténska doba.
Kelti boli prvými obyvateľmi Slovenska, ktorých vieme aj pomenovať. Rozsah nálezov poukazuje na skutočnosť, že sa na Havránku nachádzalo ich sídlo nadregionálneho významu.
Okrem množstva keramiky, šperkov, predmetov zo železa a bronzu sa tu našli zvyšky hradieb, kultového miesta dávnych druidov a keltských obydlí.
Na Havránku sa uplatnila takzvaná experimentálna archeológia.
Nezostalo pri tradičnom odkrytí a zakonzervovaní objektov, došlo aj k ich tvorivým rekonštrukciám a výstavbe replík. Vďaka tomu sa z Havránka stal prvý slovenský archeologický park pod holým nebom, v ktorom môžeme obdivovať zrekonštruované obytné stavby, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko a valy s bránou.
Fotodokumentácia hovorí asi za všetko a dúfame, že je pozvánkou a tipom na rodinný výlet asi sama osebe

Comments are closed.