Zas 2 veľmi pútavé knižné tipy z
Mestská knižnica Ružomberok, od ktorých sme sa nevedeli (nielen) po večeroch odtrhnúť.
VEZMI MA DOMOV Do akého lesa patrím?
VEZMI MA DOMOV Do akej vody patrím?
Nazvali by sme ich dvoma dokonalými navzájom sa dopĺňajúcimi detskými sprievodcami svetmi lesov a vody.
Hneď v úvode každej z nich sa malý Karol a jeho kamarátka stretnú so stratenou skupinkou zvierat, s ktorými sa spoločne rozhodnú cestovať a spoznávať rozličné prostredia, aby nakoniec každé zvieratko mohlo nájsť a vrátiť sa do svojho pôvodného prostredia.
Každé typ lesa či vodného prostredia obsahuje svoje charakteristiky nielen v podobe ilustrácií ale aj hodnotných textov vysvetľujúcich a objasňujúcich typické znaky jednotlivých oblastí či miest. Vrátane všetkej fauny a flóry ale i humorných komentárov a vtipov
Perfektné uvedenie aj pre najmenších do zemepisu, prírodovedy, biológie či slovenského jazyka a prvouky
Vrelo odporúčame !

Comments are closed.