Samotná minulovíkendová Liptovská Mara vo svojej zimnej podobe bola druhou polovicou nášho valentínskeho rodinného výletu.
Využili sme všetky jej priam nekonečné možnosti, ktoré nám vo svojej kráse ponúkala: skúmania snehu a ľadových krýh na brehu i po vhodení do vody a vĺn, inovate, námrazy pri preliezaní kameňov ale i obrovských balvanov na pláži, vo vode, pri brehu či okolitých stráňach pokiaľ nám to naša odvaha, guráž i bezpečnosť dovoľovali ✊

Comments are closed.