O dieťati v meste a v prírode

27. júla 2020 Author: Andrea

„Aj tie najmenšie deti disponujú značným množstvom energie. Omnoho väčším, než si my dospelí vieme vôbec predstaviť. Aby sa však mohla prejaviť, musíme deťom nechať voľnosť a slobodu, aby vôbec mohli objaviť, že ju majú.

 

V meste sa dieťa už po krátkej prechádzke cíti unavené. Jeho telesný stav je však dôsledkom umelo vytvoreného prostredia, v ktorom sa pohybuje….

Opačne je tomu v prírode, kde deti objavujú a prejavujú svoju energiu. Normálne zdravé deti, so zdravou životosprávou dokážu už pred druhým rokom prejsť niekoľko kilometrov. Ich drobné, ale neúnavné nožičky dokážu vyšliapať dlhé strmé svahy aj za slnečného žiarenia…

Rodina s 2 ročným dieťatkom chcela ísť na vzdialenú pláž a tak dieťa striedavo niesli v náručí. Bolo to pre nich únavné. Nakoniec, namiesto toho aby ho niesli v náručí, sa prispôsobili tempu dieťaťa.

Keď sa dieťa zastavilo, zastavili s ním, aby si odtrhlo kvetinku či pozorovalo somárika. Rodičia vyriešili svoj problém tým, že ponechali dieťaťu voľnosť.

Dieťa, ktoré je spontánnym pozorovateľom prírody, musí mať k dispozícií nevyhnutné pomôcky, s ktorými môže pracovať.“

 

Mária Montessori
Objevováni ditěte

 

zdroj: https://www.montemama.sk/

Fotka Nevedko - Materské centrum Ružomberok.

Comments are closed.