O NÁS

6. januára 2015 Author: Andrea

Čo je MC?

Materské centrum je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Materské centrá vznikajú „zdola“, t.j. zakladajú ich spontánne predovšetkým ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie ich manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, MC fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

 

Dobrovoľníctvo

 

Dobrovoľník je osoba, ktorá je ochotná investovať svoj čas, skúsenosti, zručnosti, vedomosti a schopnosti organizácii za dohodnutých podmienok a za svoju prácu a činnosť nie je finančne odmenená formou platu. Práca dobrovoľníka je o dobrom pocite z toho, že ste niekomu pomohli, že ste aktívny vo svojej komunite, ale je to aj o získaní nových pohľadov na svet, rozšírení Vašich pracovných skúseností ale aj o zvýšení Vašich kariérnych možností.

 

Desatoro herne

 

  1. Materské centrum je oázou oddychu a hier pre detičky, pre ich rodičov i starých rodičov alebo iné osoby, ktoré sa o dieťa starajú. 

  2. Do materského centra chodia len zdravé detičky a ich zdraví rodičia (t.z. bez nákazlivých soplíkov, kašľa a pod.).
  3. Po príchode do MC sa rodičia a ich deti v šatni prezujú, v prípade, že si nedoniesli prezuvky, môžu použiť návleky na obuv.
  4. Služba v MC si poznačí meno dieťatka a sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ ste v MC prvýkrát, je potrebné vypísať prehlásenie o zodpovednosti za dieťatko. Prehlásenie obdržíte od služby.
  5. Za bezpečnosť svojich detí zodpovedá rodič, alebo tá osoba, ktorá s dieťaťom do priestorov materského centra prišla.
  6. Rodičia nenechávajú svoje detičky pobehovať po miestnostiach s potravinami a nápojmi, ktoré by mohli znečistiť miestnosti materského centra. Každý rodič si použitý riad po sebe a svojej ratolesti poumýva. Vyhýbame sa sladkostiam, radšej si donesieme ovocie alebo pečivo – rešpektujeme ostatných návštevníkov (zdravá výživa, alergie, diéty…). Cudzím deťom dávame stravu iba so súhlasom ich rodiča alebo doprevádzajúcej osoby.
  7. Rodič neustále dohliada na svoje dieťa. Dbá o to, aby nekazilo hračky a neničilo nábytok. Hračky sa priebežne upratujú. Pokiaľ sa dieťatko dohrá s niektorou hračkou, hračka sa uloží na miesto, kde sa predtým nachádzala. 
  8. Nedovoľte svojmu dieťatku, aby ubližovalo ostatným detičkám. V prípade, že vznikne medzi deťmi väčší konflikt, prosím, vyriešte ho spoločne s rodičmi druhého dieťatka. Každé dieťa má svoju osobnosť, treba ho však naučiť sa ospravedlniť a každú boliestku treba pohladkať.
  9. Keď odchádzate, spolu so svojimi deťmi poupratujte prosím hračky, s ktorými ste sa hrali a umyte riad, ktorý ste použili
  10. Prosíme, aby všetky závady a poškodenia boli nahlásené službukonajúcej mamičke, v prípade hračiek adekvátne nahradené