Aj posledné prázdninové čítanie O Guľkovi-Bombuľkovi v Mestskej knižnici v piatok 8.marca 2019 od 10:00 bolo veľmi živé, tvorivé a obohacujúce. Knižky sa nielen čítali a prerozprávavali pre porozumenie ale na konci i vyrábali origami-technikou.

 

Sme kolektívu Mestskej knižnice za všetky obohacujúce minulotýždňové doobedia veľmi vďační a dúfame, že sa do blízkeho budúcna podarí ísť do spoločnej spolupráce.

 

Inšpirovať k čítaniu a ukazovať, že porozumenie životu je vďaka nemu oveľa hlbšie a robí nás citlivejšími, nevraviac už o nespočetných výhodách rozvoja vnímavosti, predstavivosti, dedukcie, analytického myslenia atď považujeme v dnešnej dobe za kľúčové! 

 

 

Comments are closed.