Vzácnu príležitosť vidieť a počúvať 94ročného profesora Johna Schanfferberga a jeho poznatky i celoživotné skúsenosti ohľadne vplyvu stravy, životného štýlu a cvičenia na dlhovekosť mala aj ružomberská verejnosť v stredu 31. októbra 2018 od 17:00 v synagóge.

 

Prítomní následne využili priestor aj na osobné dotazy či otázky, v závere sa všetci občerstvili bohatou a pestrou ponukou zdravého občerstvenia v podobe niekoľkých nátierok či výborného jablkového muštu.

 

Škoda len trocha zarmucujúceho nedostatku záujmu, čo sa týka počtu zúčastnených!

 

 

Comments are closed.