Štvrtý – záverečný tréning rodovej rovnosti v posledný októbrový víkend 26.-28. októbra 2018 v Oščadnici bol pretkaný najrôznorodejšími aktivitami: historickým prehľadom materstva a otcovstva od 17.storočia, vzhliadnutím unikátneho a veľmi inšpiratívneho cyklu dokumentov ´Táto jako máma´ českej televízie, prípravou a následnou prezentáciou vlastných projektov rodovej rovnosti pre všetky typy škôl (od materského centra až k vysokoškolákom) až po rozbor učebníc rôznych predmetov pre všetky typy škôl.
Samozrejme, vypichli sme len pár vecí – keďže sa trénovalo 3 dni, bolo toho ešte omnoho omnoho viac.
 
Sme občianskemu združeniu Možnosť voľby konkrétne Aďke Mesochoritisovej a Paule Jojart viac než vďační, že pre nás pripravili plných 76 hodín (dokopy 12dní !!) teórie i praxe, ktorá nás dostala do dokonalého prehľadu ako veci fungovali v minulosti a ako fungujú dnes.
 
Index rodovej rovnosti je jedinečný nástroj na zachytenie otázky rodovej rovnosti a pomáha sledovať napredovanie v tejto oblasti v celej Európskej únii. Skladá sa zo 6 hlavných oblastí (práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie)
Index rodovej rovnosti 2015 meria ako ďaleko (alebo blízko) sa EÚ a jej členské štáty nachádzali od dosiahnutia rodovej rovnosti žien a mužov v minulých rokoch. S dosiahnutým skóre 36,5 zo 100 Slovensko zaostáva i za priemerom v EÚ. Alarmujúcim je najmä nedostatočné zastúpenie žien v oblasti moci, nerovnomerné rozdelenie času venovaného starostlivosti o deti a domácim prácam medzi ženami a mužmi pretrváva atď…
 
Nesmierne množstvo tipov ale i osobných úvah ako tento stav začať zlepšovať odznelo v Oščadnici a doznieva v nás – účastníčkach i teraz. Verme, že budúcnosť je ružová – máme ju i vo svojich rukách! 🙂
   

Comments are closed.