Vaše 2% sú pre nás jednou z mála foriem podpory

15. apríla 2021 Author: Andrea

Sme občianskym združením neziskového charakteru fungujúcim výlučne z darov a dotačným schém, o ktoré sa snažíme v rámci svojich aktivít pravidelne uchádzať.

 

Aj vaše 2% sú neoceniteľnou pomocou, vďaka ktorej môžme a budeme naďalej fungovať a šíriť povedomie o dôležitosti rodičovstva a všetkého čo s tým súvisí!

 

Vopred veľká vďaka za všetku vašu podporu!!!

 

Údaje, ktoré potrebujete:
IČO: 42 06 77 91
PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Materské centrum NEVEDKO
SÍDLO ORGANIZÁCIE: NÁMESTIE SLOBODY 10, 034 01
RUŽOMBEROK
Opis fotky nie je k dispozícii.

Comments are closed.