V priebehu tohto mesiaca júla sme sa zúčastnili ďalšieho víkendového workshopu v Oščadnici, mapujúceho tentoraz tému medzinárodného dohovoru CEDAW =

 

prvého a jediného ľudsko-právneho dohovoru, ktorý už od svojej ratifikácie a podpisu zmluvnými štátmi v roku 1981 ukladá povinnosť zmeniť a zrušiť spoločenské postoje a kultúrne vzorce a praktiky, ktoré sú založené na koncepte podriadenosti alebo nadriadenosti jedného z pohlaví.

 

Super názorným spôsobom a najrozličnejšími vstupmi či výstupmi nám obe skúsené trénerky Aďka Mesochoritisová a Paula Jójart tému priblížili, vysvetlili, objasnili ale predovšetkým ukázali ako dôležité je posúvať jej dôležitosť a význam v praxi a v každodennom živote.

 

Veď CEDAW
(The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
okrem základných vecí ako:
definícia diskriminácie,
politických opatrení a ich garancie,
dočasných vyrovnávacích opatrení
a rodových stereotypov

 

zahŕňa aj témy ako:
obchodovanie so ženami,
politický a verejný život,
účasť žien v medzinárodných organizáciách,
štátna príslušnosť (občianstvo),
vzdelávanie,
trh práce a zamestnanosť,
zdravie,
ekonomický a sociálny život,
vidiecke ženy,
rovnosť pred zákonom,
manželstvo a rodinný život ….

 

Prajme si čo najviac osvety, svetla, diskusie, objasňovania a príležitostí o týchto kľúčových témach a postavení nás žien rozprávať, zdieľať a celý náš svet vďaka tomu zlepšovať! 

 

Ďakujeme za túto jedinečnú príležitosť ale aj všetky budúce Možnosť voľby

 

Comments are closed.